X

Mesterskap Rekrutt

1 Aksel Krokan Mostadmark R 48 50 49 92 94 333
2 Vilde Meldal Moen Skjelstadmark R 48 47 48 95 94 332